Författarbesök, signeringar

framsida-WEB

Välkommen att boka ett besök av författaren för signering och/eller ett föredrag. Arvode för föredrag enligt Författarförbundets rekommendation.

Maila till info@blackskerry.se